Bojan Arbutina, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu